دوره های مکالمه فرانسه

04

دوره های مکالمه  زبان فرانسه

همانطور که می دانیم و احتمالا در یادگیری زبان انگلیسی اکثر ما تجربه کرده ایم، کتب و متد های رایج آموزشگاهها کیفیت و بالاخص سرعت آموزش مناسب و کاربردی زبان را ندارند. زبان آموزان پس از گذشت چندین سال همچنان توانایی مکالمه نداشته و از مهمترین مهارت زبان آموزی کمترین بهره را برده اند.

 زبان فرانسه برای اکثر افراد زبانی سخت و مشکل ولی شیرین و دوست داشتنی است که اگر دستخوش سیاستهای آموزشگاهها شود و با متد های آموزشگاهی تدریس شود، بدین منظور جهت تقویت مهارت فرد در مکالمه به زبان فرانسه دوره های ویژه ای طراحی گردیده است.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………

نام استاد:

خانم دکتر بهزدای

تعداد و زمان جلسات:

انتخابی و بستگی به نمره مورد نیاز –  ۹۰ دقیقه ای

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………

هزینه:

تک نفر: هر جلسه ۴۰,۰۰۰ تومان

دو نفر: هر جلسه ۶۰,۰۰۰ تومان

سه نفر: هر جلسه ۷۵,۰۰۰ تومان

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………

جهت درخواست شرکت در این دوره به ما ایمیل بزنید.

French@iranquebec.ir

WhatsApp WhatsApp us