اقامت پس از تحصیل

اقامت کانادا پس از تحصیل

چندین برنامه مختلف جهت اخذ اقامت دائم کانادا پس از تحصیل وجود دارد:

در برخی موارد جهت واجد شرایط بودن علاوه بر تحصیلٍ٬ نیاز به سابقه کار پس از تحصیل نیز می باشد. 

اقامت اعضای خانواده 

  • همسر و فرزندان

همسر دانشجوی در حال تحصیل در کانادا امکان اخذ ویزای ویزیتوری و یا ویزای کاری و اجازه کار تمام وقت در زمینه های مختلف را دارد. فرزندان با اخذ ویزای ویزیتوری همراه امکان تحصیل رایگان در مدارس دولتی را دارند. در صورت اقدام جهت اخذ اقامت پس از فارغ التحصیلی٬ اقامت دائم شامل همسر و فرزندان نیز می شود. 

  • والدین

محصلین در مراکز آموزشی کانادا می توانند جهت اخذ ویزای ویزیتوری والدین خود اقدام نمایند. تحصیل در مقاطع مدارس منجر به اقامت دائم دانش آموز و یا والدین نخواهد شد. 

WhatsApp WhatsApp us