خدمات ما

علاوه بر خدمات مهاجرت و اقامت دائم، ما به افرادی که قصد اقامت موقت در کانادا دارند نیز به روش های زیر در خدمت شما خواهیم بود:

برنامه های اقامت دائم کانادا

تجاری

اسکیلد ورکر

برنامه های اقامت موقت کانادا

تحصیلی

کاری

توریستی

سایر برنامه ها

WhatsApp WhatsApp us