تمکن مالی کانادا

Bring enough money to settle

تمکن مالی کافی جهت حمایت از خود و خانواده در کانادا در برنامه های اسکیلد ورکر کانادا، خود اشتغالی و برنامه استارت اپ مطابق با جدول سال ۲۰۲۰ می باشد:
حداقل سه ماه موجودی حساب بانکی باید ارایه گردد.

تعداد اعضا در یک پروندهتمکن مورد نیاز (دلار کانادا)
۱$۱۲,۹۶۰
۲$۱۶,۱۳۵
۳$۱۹,۸۳۶
۴$۲۴,۰۸۳
۵$۲۷,۳۱۵
۶$۳۰,۸۰۶
۷$۳۴,۲۹۹
به ازای هر فرد خانواده$۳,۴۹۲
WhatsApp WhatsApp us