آشنایی با CLB و نمرات IELTS


International English Language Testing System (IELTS) General Training – Test score equivalency chart

یکی از مسایل قابل توجه برای متقاضیان مهاجرت و همچنین شهروندی کانادا، آشنایی متقاضی با یکی از دو زبان رسمی کاناداست. سازمانی در کانادا به نام مرکز سنجش معیارهای زبان در کانادا  Centre for Canadian Language Benchmarks مسؤل تعریف سطح آشنایی با زبان های فرانسه و انگلیسی است. این سازمان، از دو جنبه سطح زبان (انگلیسی یا فرانسه) را می سنجد.

همانطور که مطلع  هستید در بیشتر روش های مهاجرت و شهروندی متقاضی نیازمند آشنایی با یکی از دو زبان رسمی کانادا انگلیسی و فرانسه هستند. زبان بیشتر مردم کانادا انگلیسی است (حدود دو سوم جمعیت کانادا) ولی تعداد قابل توجهی از مردم کانادا به فرانسه ارتباط برقرار می کنند. هر دو زبان در کانادا رسمی هستند؛ بدین معنا که دولت فدرال و شرکت های فدرال کانادا لازم است به هر دو زبان به کارمندان و ارباب رجوع خود خدمات ارائه کنند.

جهت تطابق نمرهی آزمون IELTS با استاندارد زبانی کشور کانادا (CLB) می توانید از جول زیر استفاده کنید. لازم به ذکر است که از این جدول می توانید برای محاسبه امتیاز زبان انگلیسی در فرآیند مهاجرت استفاده کنید.

iranquebec.ir

حداقل نمره لازم در بیشترین برنامه های مهاجرتی از جمله  برنامه های تجاری و نیروی متخصص کبک و سسکچوان حداقل ۵ و بالاتر CLB می باشد و برای سایر برنامه های مانند سیستم اکسپرس نیروی متخصص حداقل CLB ۷ لازم است.

WhatsApp WhatsApp us