آرشیو برچسب‌ها: Parents and Grandparents Program

 شماره شناسایی در مدارک کانادایی در اسناد مختلف اعم از شناسنامه استانی، برگه لندینگ، کارت اقامت یا سیتی زنی، پاسپورت بدین شکل در تصاویر ذیل است. از این . شماره جهت تکمیل فرم های اداره مهاجرت کانادا در برنامه های مانند اسپانسرشیپ، سوپر ویزا و سایر برنامه ها استفاده می شود. ⁠⁠⁠⁠⁠⁣بازگشایی برنامه اسپانسرشیپ والدین، […]

WhatsApp WhatsApp us