ارزیابی رزرو مشاوره

آرشیو برچسب ها: Canada document number چیست؟

 شماره شناسایی در مدارک کانادایی در اسناد مختلف اعم از شناسنامه استانی، برگه لندینگ، کارت اقامت یا سیتی زنی، پاسپورت بدین شکل در تصاویر ذیل است. از این . شماره جهت تکمیل فرم های اداره مهاجرت کانادا در برنامه های مانند اسپانسرشیپ، سوپر ویزا و سایر برنامه ها استفاده می شود. ⁠⁠⁠⁠⁠⁣بازگشایی برنامه اسپانسرشیپ والدین، […]

error: Content is protected! Share Please.
WhatsApp WhatsApp us