آرشیو برچسب‌ها: نمونه فایل نامبر کبک

برور رسانی آخرین تغییرات مهاجرت به کانادا (کبک) از طریق تخصص کاری مرحله کبک: در روز های اخیر و ماه گذشته برای تعدادی از متقاضیان با رشته های ۱۲ و ۶ امتیازی با مشاوره بنده اقدام به تکمیل و ارسال پرونده مهاجرتی خود به دفتر کبک در مونترال نموده بودند، فایل نامبر از دفتر مهاجرت […]

توضیحات نامه دریافتی – تایید بازگشایی پرونده شما موضوع نامه دریافتی : باز شدن پرونده شما شماره رفرانس پرونده یا No réf. ind در قسمت گوشه سمت راست نامه – این شماره رفرانس پرونده شماست برای اعلام هر گونه تغییر در پرونده خود مانند ازدواج افراد مجرد یا صاحب فرزند شدن افراد متاهل می باشد خلاصه متن نامه: تایید […]

WhatsApp WhatsApp us