آرشیو برچسب‌ها: درخواست اصل مدارک در صورت نیاز اداره مهاجرت کبک از متقاضیان

    ۲۶ اکتبر ۲۰۱۵ >> بر اساس آخرین تغییرات در مقرراتِ پرونده‌های متقاضیان مهاجرت به کبک به نظر می‌رسد ادارۀ مهاجرت (در صورت لزوم و جهت بررسی بیشتر) قصد دارد «در شرایطی خاص»، ارسال و تسلیمِ«نسخۀ اصل» برخی از مدارک و اسناد را برای متقاضیان الزامی کند، اصل اسناد و مدارکی نظیر: * اصل دانشنامه […]

WhatsApp WhatsApp us