آرشیو برچسب‌ها: استان کبک از 4 نوامبر نیروی متخصص می پذیرد

  ۲۹ اکنبر ۲۱۰۵>> طبق وب سایت رسمی اداره مهاجرت استان کبک از تاریخ ۴ نوامبر این برنامه اقدام به پذیرش پرونده خواهد نمود. از تاریخ ۴ نوامبر تا ۱۵ دسامبر ۲۰۱۵ تعداد ۳۵۰۰ پرونده را به صورت سیستم کاغذی یا دستی از طریق پست دریافت می نمایند .از تاریخ ۱۸ ژانویه ۲۰۱۶ تا ۳۱ مارس […]

WhatsApp WhatsApp us