درخواست مشاوره

متقاضی گرامی

بدون شک مهاجرت مهمترین تصمیمی است که شخصی در طول زندگی خود میگیرد. این تصمیم نه تنها بر تمامی شئون زندگی فرد تاثیر گذار است، نسلهای بعدی نیز متاثر از این تصمیم می شوند.

? حق الزحمه مشاوره
مشاوره تخصصی، بهره مندی از تجربه چهارده ساله، تخصص و علم حقوقی مشاور جهت یافتن راه حل مناسب در مورد انتخاب بهترین روش اخذ اقامت با توجه به شرایط شما مستلزم پرداخت حق المشاوره است. در سیستم مشاوره ای ما در این بخش، مبلغ حق المشاوره از مبلغ حق الوکاله با شروع کار کسر می گردد.

– مشاوره تلفنی تا ۳۰ دقیقه: ۳۰۰.۰۰۰ تومان
– مشاوره حضوری تهران تا ۳۰ دقیقه: ۴۰۰.۰۰۰ تومان
– مشاوره حضوری تهران تا ۶۰ دقیقه: ۷۰۰.۰۰۰ تومان
– مشاوره حضوری کانادا تا ۳۰ دقیقه: ۱۵۰ دلار کانادا
– مشاوره حضوری کانادا تا ۶۰ دقیقه: ۳۰۰ دلار کانادا
– مشاوره تخصصی پرونده باز تا ۳۰ دقیقه: ۲۵۰ دلار کانادا
– مشاوره دادگاه های مهاجرتی تا ۳۰ دقیقه: ۴۰۰ دلار کانادا به زبان انگلیسی

? لطفا دقت بفرمایید:
جلسه مشاوره حضوری یا تلفنی فقط برای یک کیس مجرد یا متاهل برگزار می شود و از همراهی چندین دوست یا فامیل در جهت ارزیابی آنان خودداری نمایید. 

با توجه به شرایط پاندمی کرونا، استفاده از ماسک در طول جلسه الزامی و حداکثر ظرفیت جهت مشاوره ۲ نفر می باشد.


? درخواست جلسه مشاوره

  مشخصات درخواست کننده:


  مدرک تحصیلی
  مدت سابقه کار تمام وقت در ۱۰ سال اخیر

  سن خود را انتخاب کنید
  موضوع جلسه جلسه مشاوره حضوری یا تلفنی
  نوع درخواست تاریخ حضور در این ماه از سال
  روز برگزای جلسه ساعت انتخابی
  اطلاعات پرداختی:

  پرداخت:
  دریافت شماره کارت جهت واریز حق المشاوره: کلیک نمایید

  تاریخ و ساعت واریز: (مثال: ۱۳۹۵/۰۶/۲۰ - ۱۴.۲۶)

  چهار رقم اخر شماره کارت واریزی:

  ارتباط با شما:

  از چه طریقی با ما آشنا شده اید؟

  قوانین ثبت نامی و حضور در جلسه مشاوره حضوری یا تلفنی

  ۱- راس ساعت در جلسه مشاوره حضور خواهم داشت (تاخییر بعلت وجود ترافیک و سایر موارد قابل قبول نخواهد بود و زمان تاخییری از مدت زمان مشاوره کسر خواهد شد)
  ۲- در صورت کنسلی جلسه و اطلاع رسانی "فقط با ارسال ایمیل" از سمت درخواست کننده تا یک روز قبل از برگزاری جلسه ۵۰٪ هزینه جلسه مشاوره کسر و چنانجه کنسلی در روز برگزاری جلسه مشاوره از سمت درخواست کننده صورت گیرد، ۷۵% هزینه جلسه مشاوره کسر و مابقی عودت داده می شود.
  ۴- داشتن برنامه واتساب جهت تماس با شما در مشاوره تلفنی الزامیست.
  ۳- در صورت افزایش مدت زمان مشاوره هزینه اضافی طبق تعرفه را پرداخت خواهم کرد.

  •  

  مشاهده آخرین ویزا ها قبولی
  ویزای کاری، سرمایه گذ اری، اسکیلد ورکر، تحصیلی، کاری، توریستی با اسناد واقعی! > مشاهده کنید<

  ✓ دریافت آخرین اخبار مهاجرت کانادا: وارد شوید 


  WhatsApp WhatsApp us