شماره حساب

متقاضی گرامی:

جهت واریز هزینه می توانید از طریق واریز کارت به کارت، دستگاه خودپرداز و یا واریز اینترنتی اقدام فرمایید.

۱- پرداخت از طریق کارت به کارت یا اینترنت بانک:

نام بانک: اقتصاد نوین 

شماره کارت:  ۶۷۴۴-۹۷۶۸-۱۲۱۱-۶۲۷۴
شماره شبا: ‭IR230550015180005346719001‬

صاحب حساب: م.برهانی فر

WhatsApp WhatsApp us