• اقامت از طریق نیروی متخصص کبک 2019 >> در حال پذیرش

  اقامت دائم کانادا، برنامه تخصصی Mon projet Québec کبک 2019

 • اقامت از طریق نیروی متخصص فدرال 2019 >> برنامه باز است

  اقامت دائم کانادا، برنامه Express Entry فدرال 2019

 • اقامت از طریق نیروی متخصص سسکچوان 2019 >> در حال پذیرش

  اقامت دائم کانادا، برنامه استانی سسکچوان 2019

 • اقامت از طریق سرمایه گذاری کانادا >> برنامه باز است

  اخذ اقامت کانادا از طریق سرمایه گذاری ۲۰۱9

 • اخذ ویزای 5 ساله مالتیپل کانادا >> برنامه باز است

  اخذ ویزا چند بار ورود کانادا

 • اقامت از طریق نیروی متخصص دانمارک >> برنامه بسته است

  اقامت اتحادیه اروپا، کشور دانمارک 2019

 • اقامت موقت از طریق ویزای دانشجویی >> برنامه باز است

  اقامت موقت، ویزای دانشجویی کانادا

مقایسه امتیاز آزمونهای زبان فرانسه و انگلیسی

تعداد بازدید: 5488

زبان فرانسه:

مدرک قابل قبول: مدارک TCF, TCFQ, TEF,  TEFAQ, DELF, DALF

5 امتیاز :  به یک مهارت ماند اسپیکینگ B2 نیاز دارید

10 امتیاز :  به دو مهارت اسپکینک و لیسینینگ B2 نیاز دارید

زبان انگلیسی:

مدرک قابل قبول: فقط مدرک ایلتس

3 امتیاز :  به سه مهارت مدرک ایلتس (نمرات با رنگ قرمز مشخص شده)  نیاز دارید

4 امتیاز :  به چهار مهارت مدرک ایلتس (نمرات با رنگ قرمز مشخص شده )  نیاز دارید

دریافت اخبار مهاجرت به کانادا
بستن

عضویت در خبرنامه پیامکی


Subscribe SMS