شرایط و ویژگی های تصویر ارسالی

شرایط عمومی عکس:

  • عکس بایستی رنگی باشد.
  • فرد کاملاً مستقیم و رو به دوربین بنشیند. در عکس هایی که در ایران گرفته میشوند فرد معمولاً زاویه دار مینشیند اما در تصویر مورد نظر جهت ثبت نام در لاتاری بایستی کاملاً رو به دوربین باشید.
  • سر کاملاً رو به دوربین باشد. نه رو به بالا و نه رو به پایین یا طرفین باشد.
  • اندازه سر در عکس به حالت نرمال باشد. نه خیلی بزرگ و نه خیلی کوچک باشد.
  • زمینه عکس سفید یا روشن باشد.
  • در صورت استفاده از عینک، انعکاس نور در آن نمایان نباشد.
  • از کلاه در عکس استفاده نشود حتی برای کودکان.
  • عکس خانم ها میتواند با حجاب باشد. اما گردی صورت باید کاملاً نمایان باشد.

 

ویژگی های فنی عکس:

  • عکس مربعی و ابعاد آن ۵ سانت در ۵ سانت یا ۶۰۰ پیکسل در ۶۰۰ پیکسل باشد.
  • رزولوشن عکس ۳۰۰ dpi باشد.

تصویر زیر یک قالب استاندارد و قابل قبول برای اداره مهاجرت آمریکا میباشد. تصاویری که دارای ویژگی های تصویر زیر میباشند بلامانع برای ثبت نام شناخته میشوند.

 

WhatsApp WhatsApp us