خدمات مشاوره انتاریو

تعرفه مشاوره

»» پکیج ۱ یا مرحله ای: خدمات مشاوره و تکمیل فرم ها : ۴۰۰۰ دلار امریکا  (طی ۴ مرحله)

»» پکیج ۲ یا قرار دادی: موارد پکیج ۱ به علاوه استخدام وکیل: ۸۰۰۰ دلار امریکا  (طی ۴ مرحله)

خدمات پکیچ ۱ خدمات زمان پرداخت هزینه USD *
مرحله اول – ۱
بخش اول انجام مشاوره شامل: برگزاری جلسات مشاوره حضوری، تلفنی و ایمیلی

تهیه مدارک لازم با فرمت با استاندارد اداره مهاجرت کانادا

همزمان با شروع کار مشاوره ۵۰۰
بخش دوم ثبت پرونده در سیستم اکپسرس انتری همزمان با تشکیل فایل انلاین ۵۰۰
مرحله دوم – ۲
بخش سوم جمع آوری مدارک مورد نیاز استان آنتاریو و ثبت درخواست در سیستم استانی همزمان با دریافت دعوتنامه استانی ۱۵۰۰
بخش چهارم آپدیت پروفایل اکپسرس انتری، دریافت دعوتنامه، ثبت درخواست اقامت دائم + پیگیری پرونده تا زمان ویزا پس از اخذ نامینیشن استانی ۱۵۰۰
خدمات پکیچ ۲
استخدام وکیل انجام مکاتبات پرونده در زمان  شروع کار ۴۰۰۰

* یا معادل ریالی | دریافت هزینه حق المشاوره بصورت ساعتی و مرحله ای در قبال خدمات ارایه شده دریافت می شود.

مدت زمان مشاوره: از شروع کار مشاوره تا دریافت ویزا میباشد و هزینه انجام خدمات مشاوره در پکیج شماره یک غیر قابل برگشت است.

WhatsApp WhatsApp us