ارزیابی نیروی متخصص فدرال

قبل از تکمیل فرم ارزیابی موارد زیر را رعایت بفرمایید:

 • لطفاً فقط  درصورتی که که جزء لیست مشاغل می باشید فرم ارزیابی را تکمیل کنید.
 • جهت دریافت نتیجه ارزیابی از درج نشانی ایمیل خود اطمینان حاصل نمایید.
 • در تکمیل فرم فقط به زبان فارسی دقت نمایید.

 

  مشخصات متقاضی اصلی:

  ..............................................................................................................................................................

  نام و نام خانوادگی

  محل سکونت:

  رشته تحصیلی:

  مدرک تحصیلی:

  سابقه کار:

  سن:

  آشنایی با زبان انگلیسی- فقط IELTS :

  آشنایی با زبان فرانسه - فقط TEF:

  پیشنهاد کار در کانادا:

  قابلیت انطباق:

  ..............................................................................................................................................................

  خانواده درجه یک در کانادا:

  تحصیلات قبلی در کانادا برای متقاضی اصلی یا همسر:

  کار قبلی در کانادا برای متقاضی اصلی یا همسر:

  آشنایی با زبان انگلیسی:

  ارتباط با شما:

  ..............................................................................................................................................................

  ایمیل:

  شماره موبایل:

  سایر اطلاعات قابل ارائه شامل سطح زبان, مدارک تحصیلی و غیره:

  نحوه آشنایی با ما:

  ..............................................................................................................................................................

  از چه طریقی با من آشنا شده اید؟

  WhatsApp WhatsApp us