آرشیو برچسب‌ها: Immigration Rules and Procedures in effect since August 1

Immigration Rules and Procedures in effect since August 1, 2013 در تاریخ ٢۵ اگوست ٢٠١٣ اداره مهاجرت کبک در سایت رسمی خود قوانین جدید مهاجرتی خود را تشریح نمود. لازم الاجرا بودن این قانون فشار روحی و روانی سنگینی برای اکثر متقاضیانی که مدت زیادی منتظر انجام مصاحبه خود بودند خواهد گذاشت و همانطور که […]

WhatsApp WhatsApp us