ارزیابی رزرو مشاوره

آرشیو برچسب ها: گواهی قبولی کبک یا CSQ

با توجه به تغییرات اخیر قوانین مهاجرتی کبک در خصوص پرونده های سال های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ مرحله اپدیت, در جهت بروز رسانی پروندها به این دست از متقاضیان اضافه شده است. افرادی که دارای مدارک ب ۲ فرانسه و همچنین دارای امتیاز رشته بالا می باشند در صورتی که امتیاز آنان از حد نصاب […]

error: Content is protected! Share Please.
WhatsApp WhatsApp us