آرشیو برچسب‌ها: کاهش امتیاز قبولی کبک و حذف امتیاز انطباق پذیری یا adaptabilité

مونترال   ۵ اگوست ۲۰۱۵، اداره مهاجرت و فرهنگی کبک با اعلام رسمی در سایت مهاجرت خود، از آخرین تغییرات در سیستم گزینش کبک، حذف فاکتور انطباق‌ پذیری ( ۶ امتیاز روز مصاحبه) از جدول معیارهای گزینش متقاضیان و حذف مصاحبه خبر داد. بدین ترتیب امتیازات جهت کسب نمره قبولی نیز کاهش یافت (منبع). امتیاز قبولی […]

WhatsApp WhatsApp us