آرشیو برچسب‌ها: مهاجرت به کبک 2014

اداره مهاجرت کبک در تاریخ ۲۸ مارچ ۲۰۱۴ در سایت رسمی خود علت تمدید قانون سال ۲۰۱۳ را مدیریت و رسیدگی پرونده های انباشته شده و کاهش زمان دعوت به مصاحبه متقاضیان این استان اعلام کرد. بر این اساس ظرفیت دریافت پرونده های اسکیل ورکر کبک ۶۵۰۰ پرونده اعلام شده است. با توجه به این […]

WhatsApp WhatsApp us