آرشیو برچسب‌ها: قانون جدید کبک 2014

در ۱۸ فوریه ۲۰۱۴ وزیر جوامع فرهنگی و مهاجرت کبک خانم دایان دو کوغسی با ارائه درخواستی به پارلمان کبک مبنی بر تغییرات اساسی در جذب مهاجران این استان و جایگزنی آن با قوانین فعلی مربوط به سال ۱۹۸۶ شد. اهمیت زبان فرانسه, سازگاری مهاجران با جامعه کبک و همچنین جذب افراد با تخصص های مورد نیاز […]

WhatsApp WhatsApp us