ارزیابی رزرو مشاوره

آرشیو برچسب ها: فوانین مهارجت به کبک کانادا

اداره مهاجرت کبک در تاریخ ۲۸ مارچ ۲۰۱۴ در سایت رسمی خود علت تمدید قانون سال ۲۰۱۳ را مدیریت و رسیدگی پرونده های انباشته شده و کاهش زمان دعوت به مصاحبه متقاضیان این استان اعلام کرد. بر این اساس ظرفیت دریافت پرونده های اسکیل ورکر کبک ۶۵۰۰ پرونده اعلام شده است. با توجه به این […]

error: Content is protected! Share Please.
WhatsApp WhatsApp us