آرشیو برچسب‌ها: ظرفبت كبك 2015

اداره مهاجرت کبک در تاریخ ۱۸ مارچ ۲۰۱۵ در سایت رسمی خود ظرفیت دریافت پرونده های اسکیل ورکر کبک را تعداد ۶۳۰۰ پرونده اعلام نمود. عدم افزایش ظرفیت پرونده بیشتر مربوط به مدیریت و رسیدگی پرونده های انباشته شده و کاهش زمان دعوت به مصاحبه متقاضیان این استان اعلام شده است. از یک طرف کاهش […]

WhatsApp WhatsApp us