آرشیو برچسب‌ها: شروع مجدد مصاحبه های کبک از مارس 2014

بعد از وقفه دو ماه مصاحبه ها در ۳۰ ژانویه ۲۰۱۴ اداره مهاجرت کبک در سایت رسمی خود تاریخ شروع مجدد مصاحبه ها اعلام نمود. اما نکته قابل توجه در این خبر,  ابوظبی امارت محل مصاحبه های آتی اعلام شده است و از این پس مصاحبه کبک در استانبول ترکیه صورت نمیگیرد. شروع مصاحبه از […]

WhatsApp WhatsApp us