آرشیو برچسب‌ها: خبر شماره 170 : صدور گواهی قبولی “CSQ”برای افراد در انتظار مصاحبه کبک

همانطور که پیشتر در خبر شماره ۱۶۹ سایت اطلاعیه در ارتباط با حذف امتیاز مصاحبه منتشر کرده ایم، خوشبختانه در روزهای اخیر شاهد دریافت گواهی قبولی برای تعداد زیادی از متقاضیان واجد شرایط [دارای نامه لیست انتظار مصاحبه کبک] می باشیم. گواهی قبولی کبک یا CSQ این دسته از متقاضیان بدون انجام مصاحبه به ادرس […]

WhatsApp WhatsApp us