ارزیابی رزرو مشاوره

آرشیو برچسب ها: تصویب قانون جدید مهاجرت به کبک

در ۱۸ فوریه ۲۰۱۴ وزیر جوامع فرهنگی و مهاجرت کبک خانم دایان دو کوغسی با ارائه درخواستی به پارلمان کبک مبنی بر تغییرات اساسی در جذب مهاجران این استان و جایگزنی آن با قوانین فعلی مربوط به سال ۱۹۸۶ شد. اهمیت زبان فرانسه, سازگاری مهاجران با جامعه کبک و همچنین جذب افراد با تخصص های مورد نیاز […]

error: Content is protected! Share Please.
WhatsApp WhatsApp us