آرشیو برچسب‌ها: امکان لغو درخواست مهاجرت برای عده ای محدود از متقاضیان کبک

Withdrawal of immigration application خبر تکمیلی در ارتباط با قوانین اخیر دولت کبک: سایت رسمی مهاجرت در دو روز گذشته با توجه به تصمیم خارق العاده خود در خصوص تغییرات در امتیاز زبان و رشته ها, امکان کنسل کردن درخواست مهاجرت کبک فقط برای افرادای که پرونده آنها مابین July 8 and August 16, 2013 […]

WhatsApp WhatsApp us