آرشیو برچسب‌ها: اخرین مصاحبه کبک

 ” آخرین نامه های مصاحبه دریافت شده  از اداره مهاجرت – مهاجرت به کانادا (کبک) از طریق تخصص کاری “ آخرین نامه های مصاحبه دریافت شده تعدادی از متقاضیان کبک از اداره مهاجرت کبک : نام وضیعت رشته تاریخ فایل نامبر تاریخ  مصاحبه آقای یار علی مجرد حسابداری ۱۲/۸۹ ۰۶/۹۲ خانم رضایی مجرد مهندسی شیمی ۰۱/۹۰ […]

WhatsApp WhatsApp us