بسته های ویژه مصاحبه کبک

Backup_of_پک مصاحبه2

درباره بسته ها ویژه مصاحبه کبک کانادا:

ایران کبک برای اولین بار در ایران اقدام به تهیه و تدوین بسته های وپژه مصاحبه براساس اطلاعات خواسته شده از متقاضیان مهاجرت به کبک در روز مصاحبه نموده است. این بسته ها با هدف آشنایی متقاضیان از اطلاعات درخواستی توسط افیسر های کبک کانادا و کسب ۶ امتیاز فاکتور سازگاری جهت به حد نصاب رسیدن نمره قبولی در روز مصاحبه طراحی شده است.

پراکندگی منابع موجود جهت جمع آوری همواره مشکلاتی را برای متقاضیان ایجاد نموده است. لذا بسته های وپژه مصاحبه به نحوی تهیه و تدوین شده است که مشکل اساسی اغلب متقاضیان را مرتفع سازد. هر بسته مصاحبه شامل ۴ بخش (اطلاعات شغلی، جستجوی کاری، مهاجرتی، زندگی) می باشد.

یکی از مهمترین مزایای استفاده از بسته ها مصاحبه به زبان فرانسه کسب ۶ امتیاز کامل فاکتور سازگاری از افیسر مصاحبه در روز مصاحبه به ویژه امتیاز مورد نیاز رشته های ۰ و ۶ امتیازی و البته رشته های ۱۲ امتیازی می باشد.

.::بسته ها مصاحبه با توجه به رشته و عنوان شغلی شما بصورت کاملا تخصصی و شخصی تهیه می شود::.

پک مصاحبه متاهل پک مصاحبه مجرد

انتخاب نمایید

WhatsApp WhatsApp us