شماره شناسایی در مدارک کانادایی در اسناد مختلف اعم از شناسنامه استانی، برگه لندینگ، کارت اقامت یا سیتی زنی، پاسپورت بدین شکل در تصاویر ذیل است. از این .

شماره جهت تکمیل فرم های اداره مهاجرت کانادا در برنامه های مانند اسپانسرشیپ، سوپر ویزا و سایر برنامه ها استفاده می شود.

⁠⁠⁠⁠⁠⁣بازگشایی برنامه اسپانسرشیپ والدین، پدربزرگ و مادربزرگ سال ۲۰۱۹ کانادا ??

این برنامه مهاجرتی که به اختصار PGP نامیده می‌شود، به افرادی که دارای شهروندی یا اقامت دائم کانادا هستند اجازه می‌دهد، جهت دریافت اقامت دائم والدین، پدربزرگ ⁣یا مادربزرگ ها اسپانسر شوند

⁣سیستم جدید دریافت خدمات به ترتیب ورود یا همان first-come first-served جهت دریافت تقاضانامه‌های این برنامه مهاجرتی در نظرگرفته شده است.

⏰ تاریخ بازگشایی: ۲۸ ژانویه ۲۰۱۹

?مشاهد متن کامل خبر و جزییات برنامه

Canadian birth certificate

Alberta

 • Provide the Registration No.
 • It has 12 numbers in this order:
  • begins with 4 numbers (your birth year) and a hyphen,
  • followed by 2 numbers and a hyphen, and
  • ends in 6 numbers.

British Columbia

 • Provide the Registration No.
 • It has 12 numbers in this order:
  • begins with 4 numbers (your birth year) and a hyphen,
  • followed by 2 numbers and a hyphen, and
  • ends in 6 numbers.

Manitoba

 • Provide the Registration No. / No d’enregistrement
 • It has 12 numbers in this order:
  • begins with 4 numbers (your birth year) and a hyphen,
  • followed by 2 numbers and a hyphen, and
  • ends in 6 numbers.

New Brunswick

 • Provide the Registration No. / No d’enregistrement
 • It has 12 numbers in this order:
  • begins with 4 numbers (your birth year) and a space,
  • followed by 2 numbers and a space, and
  • ends in 6 numbers.

Newfoundland and Labrador

 • Provide the Registration No.
 • It has 12 numbers in this order:
  • begins with 4 numbers (your birth year) and a hyphen,
  • followed by 2 numbers and a hyphen, and
  • ends in 6 numbers.

Northwest Territories

 • Provide the Registration No. / No d’enregistrement
 • It has 12 numbers in this order:
  • begins with 4 numbers (your birth year) and a hyphen,
  • followed by 2 numbers and a hyphen, and
  • ends in 6 numbers.

Nova Scotia

 • Provide the Registration No. / No d’enregistrement
 • It has 12 numbers in this order:
  • begins with 4 numbers (your birth year) and a space,
  • followed by 2 numbers and a space, and
  • ends in 6 numbers.

Nunavut

 • Image not available
 • Provide the Registration No. / No d’enregistrement
 • It has 12 numbers in this order:
  • begins with 4 numbers (your birth year) and a space,
  • followed by 2 numbers and a space, and
  • ends in 6 numbers.

Ontario

 • Provide the Registration No. / No d’enregistrement
 • It has 12 numbers in this order:
  • begins with 4 numbers (your birth year) and a hyphen,
  • followed by 2 numbers and a hyphen, and
  • ends in 6 numbers.

Prince Edward Island

 • Provide the Registration No. / No d’enregistrement
 • It has 12 numbers in this order:
  • begins with 4 numbers (your birth year) and a space,
  • followed by 2 numbers and a space, and
  • ends in 6 numbers.

Quebec birth certificate

 • Provide the No d’inscription.
 • It has 13 numbers.
 • We’ll only accept birth certificates issued by the Directeur de l’état civil.

Saskatchewan

 • It has 12 numbers in this order:
  • begins with 4 numbers (your birth year) and a hyphen,
  • followed by 2 numbers and a hyphen, and
  • ends in 6 numbers.

Yukon

 • Provide the Registration No. / No d’enregistrement
 • It has 12 numbers in this order:
  • begins with 4 numbers (your birth year) and a space,
  • followed by 2 numbers and a space, and
  • ends in 6 numbers.

Canadian citizenship certificate or card

 • Provide the Certificate No.
  • It’s at the back of your citizenship certificate, under the heading Description – Signalement.
  • It has 8 characters in this order:
   • begins with 1 letter, and
   • ends in 7 numbers.

Canadian passport

 • Provide the Passport No. / No de passport
 • You can find this number on your passport information page, on the top right corner, or on the bottom left corner
 • It has 8 characters and includes letters and numbers in this order:
  • begins with 2 letters, and
  • ends in 6 numbers.

Confirmation of permanent residence (IMM ۵۲۹۲ or IMM ۵۶۸۸)

 • Provide the Document No.
 • It has 10 characters and includes letters and numbers in this order:
  • begins with the letter T, and
  • ends in 9 numbers.

Permanent resident card

 • Provide the ID No. / No ID.
 • It has 8 numbers in this order:
  • begins with 4 numbers and a hyphen, and
  • ends in 4 numbers.

Record of landing (IMM ۱۰۰۰)

 • Only use this document as your proof of status in Canada document if you didn’t receive a permanent resident card.
 • Provide your Record of Landing number
 • It starts with a W, followed by nine numbers.

Secure certificate of Indian status

 • Provide the Registration No. / No d’inscription

  • It has 9 numbers.Ref: IRCC
درباره اقامت کانادا

www.iranquebec.ir

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

WhatsApp WhatsApp us