شماره شناسایی در مدارک کانادایی در اسناد مختلف اعم از شناسنامه استانی، برگه لندینگ، کارت اقامت یا سیتی زنی، پاسپورت بدین شکل در تصاویر ذیل است. از این .

شماره جهت تکمیل فرم های اداره مهاجرت کانادا در برنامه های مانند اسپانسرشیپ، سوپر ویزا و سایر برنامه ها استفاده می شود.

⁠⁠⁠⁠⁠⁣بازگشایی برنامه اسپانسرشیپ والدین، پدربزرگ و مادربزرگ سال ۲۰۱۹ کانادا 🇨🇦

این برنامه مهاجرتی که به اختصار PGP نامیده می‌شود، به افرادی که دارای شهروندی یا اقامت دائم کانادا هستند اجازه می‌دهد، جهت دریافت اقامت دائم والدین، پدربزرگ ⁣یا مادربزرگ ها اسپانسر شوند

⁣سیستم جدید دریافت خدمات به ترتیب ورود یا همان first-come first-served جهت دریافت تقاضانامه‌های این برنامه مهاجرتی در نظرگرفته شده است.

⏰ تاریخ بازگشایی: ۲۸ ژانویه ۲۰۱۹

📎مشاهد متن کامل خبر و جزییات برنامه

Canadian birth certificate

Alberta

 • Provide the Registration No.
 • It has 12 numbers in this order:
  • begins with 4 numbers (your birth year) and a hyphen,
  • followed by 2 numbers and a hyphen, and
  • ends in 6 numbers.

British Columbia

 • Provide the Registration No.
 • It has 12 numbers in this order:
  • begins with 4 numbers (your birth year) and a hyphen,
  • followed by 2 numbers and a hyphen, and
  • ends in 6 numbers.

Manitoba

 • Provide the Registration No. / No d’enregistrement
 • It has 12 numbers in this order:
  • begins with 4 numbers (your birth year) and a hyphen,
  • followed by 2 numbers and a hyphen, and
  • ends in 6 numbers.

New Brunswick

 • Provide the Registration No. / No d’enregistrement
 • It has 12 numbers in this order:
  • begins with 4 numbers (your birth year) and a space,
  • followed by 2 numbers and a space, and
  • ends in 6 numbers.

Newfoundland and Labrador

 • Provide the Registration No.
 • It has 12 numbers in this order:
  • begins with 4 numbers (your birth year) and a hyphen,
  • followed by 2 numbers and a hyphen, and
  • ends in 6 numbers.

Northwest Territories

 • Provide the Registration No. / No d’enregistrement
 • It has 12 numbers in this order:
  • begins with 4 numbers (your birth year) and a hyphen,
  • followed by 2 numbers and a hyphen, and
  • ends in 6 numbers.

Nova Scotia

 • Provide the Registration No. / No d’enregistrement
 • It has 12 numbers in this order:
  • begins with 4 numbers (your birth year) and a space,
  • followed by 2 numbers and a space, and
  • ends in 6 numbers.

Nunavut

 • Image not available
 • Provide the Registration No. / No d’enregistrement
 • It has 12 numbers in this order:
  • begins with 4 numbers (your birth year) and a space,
  • followed by 2 numbers and a space, and
  • ends in 6 numbers.

Ontario

 • Provide the Registration No. / No d’enregistrement
 • It has 12 numbers in this order:
  • begins with 4 numbers (your birth year) and a hyphen,
  • followed by 2 numbers and a hyphen, and
  • ends in 6 numbers.

Prince Edward Island

 • Provide the Registration No. / No d’enregistrement
 • It has 12 numbers in this order:
  • begins with 4 numbers (your birth year) and a space,
  • followed by 2 numbers and a space, and
  • ends in 6 numbers.

Quebec birth certificate

 • Provide the No d’inscription.
 • It has 13 numbers.
 • We’ll only accept birth certificates issued by the Directeur de l’état civil.

Saskatchewan

 • It has 12 numbers in this order:
  • begins with 4 numbers (your birth year) and a hyphen,
  • followed by 2 numbers and a hyphen, and
  • ends in 6 numbers.

Yukon

 • Provide the Registration No. / No d’enregistrement
 • It has 12 numbers in this order:
  • begins with 4 numbers (your birth year) and a space,
  • followed by 2 numbers and a space, and
  • ends in 6 numbers.

Canadian citizenship certificate or card

 • Provide the Certificate No.
  • It’s at the back of your citizenship certificate, under the heading Description – Signalement.
  • It has 8 characters in this order:
   • begins with 1 letter, and
   • ends in 7 numbers.

Canadian passport

 • Provide the Passport No. / No de passport
 • You can find this number on your passport information page, on the top right corner, or on the bottom left corner
 • It has 8 characters and includes letters and numbers in this order:
  • begins with 2 letters, and
  • ends in 6 numbers.

Confirmation of permanent residence (IMM ۵۲۹۲ or IMM ۵۶۸۸)

 • Provide the Document No.
 • It has 10 characters and includes letters and numbers in this order:
  • begins with the letter T, and
  • ends in 9 numbers.

Permanent resident card

 • Provide the ID No. / No ID.
 • It has 8 numbers in this order:
  • begins with 4 numbers and a hyphen, and
  • ends in 4 numbers.

Record of landing (IMM ۱۰۰۰)

 • Only use this document as your proof of status in Canada document if you didn’t receive a permanent resident card.
 • Provide your Record of Landing number
 • It starts with a W, followed by nine numbers.

Secure certificate of Indian status

 • Provide the Registration No. / No d’inscription

  • It has 9 numbers.Ref: IRCC
درباره اقامت کانادا

www.iranquebec.ir

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

WhatsApp WhatsApp us