تعرفه مشاوره فدرال (کبک و استانی)

دقت نمایید:

این بخش فقط مربوط به افرادیست که موفق به دریافت CSQ یا نامینیشن استانی شده اند:

 

تعرفه مشاوره:

شامل جمع آوری مدارک با استاندارد لازم دولت کانادا، تشکیل پرونده شامل تکمیل تمام فرم ها و رزومه، دریافت فایل نامبر فدرال

 ۱۵۰۰ دلار امریکا*  طی ۲ بخش  ( ۱۰۰۰ دلار در زمان تشکیل پرونده، ۵۰۰ دلار در زمان دریافت فایل نامبر فدرال)

* یا معادل ریالی | دریافت هزینه حق المشاوره بصورت ساعتی و مرحله ای در قبال خدمات ارایه شده دریافت می شود.

 بخش اول: شروع کار مشاوره و تهیه مدارک  لازم و همزمان تشکیل پرونده با فرمت دولت فدرال شامل:

– جمع اوری چک لیست مدارک با فرمت فدرال

– تکمیل تمامی فرم های متقاضی اصلی + همراه و سایرین جهت ارسال به کانادا

بخش دوم : زمان دریافت فایل نامبر فدرال در ایمیل یا آدرس شخصی شما

– مشاوره در خصوص نامه آپدیت، مدیکال و پاس ریکوست

مدت زمان مشاوره: از زمان شروع کار مشاوره تا دریافت ویزا

بروز رسانی: فروردین ۹۷

WhatsApp WhatsApp us