لیست مشاغل مورد نیاز استان سسکچوان سال ۲۰۱۹

۱۲۰۰px-Flag_of_Saskatchewan.svg

 

لیست مشاغل مورد نیاز استان سسکچوان سال ۲۰۱۹  در دو برنامه OID و EE این استان بدین شرح است:

> جهت واجد شرایط شدن در لیست مشاغل این استان بایستی رشته تحصیلی شما مرتبط با لیست مشاغل باشد.

 

 

بروز رسانی صفحه: ۲۸ شهریور ۱۳۹۸

لیست مشاغل مورد نیاز استان ۲۰۱۹/۰۹

WhatsApp WhatsApp us