ارزیابی عمومی رزرو وقت مشاوره

لیست رشته های کبک

List of areas of training ۲۰۱۸

 برای دریافت لیست رشته های مورد نیاز کبک بر اساس آخرین تغییرات دولت کبک اگوست ۲۰۱۸ کلیک نمایید.

این لیست بر اساس نیاز بازار کبک تهیه شده است جهت دانلود لیست کامل اینجا را کلیک نمایید.

error: Content is protected !!