فرم ارزیابی سرمایگذاری | کانادا


قبل از تکمیل فرم ارزیابی موارد زیر را رعایت بفرمایید:

 • جهت دریافت نتیجه ارزیابی از درج نشانی ایمیل خود اطمینان حاصل نمایید.
 • در تکمیل فرم فقط به زبان فارسی دقت نمایید.
 • از تکمیل فرم با گوشی موبایل خودداری فرمایید

 

  مشخصات متقاضی اصلی:

  ...............................................................................................................................................................................

  نام و نام خانوادگی

  محل سکونت:

  مدرک تحصیلی:

  صاحب بیزنس:

  سن:

  تجریه کاری مرتبط با بیرنس:

  آشنایی با زبان انگلیسی- فقط IELTS :

  آشنایی با زبان انگلیسی همسر:

  دارایی:

  قابلیت انطباق:

  ..................................................................................................................................................................................

  خانواده درجه یک در کانادا:

  کار قبلی در کانادا:

  ارتباط با شما:

  .................................................................................................................................................................................

  ایمیل:

  شماره موبایل:

  سایر اطلاعات قابل ارائه شامل کار, دارایی و غیره:

  نحوه آشنایی با ما:

  ...................................................................................................................................................................................

  از چه طریقی با ما آشنا شده اید؟

  WhatsApp WhatsApp us