ارزیابی رزرو مشاوره

شماره حساب جهت ثبت نام دوره فرانسه

متقاضی گرامی:

جهت واریز هزینه می توانید از طریق واریز شعبه، کارت به کارت با دستگاه خودپرداز و یا واریز اینترنتی اقدام فرمایید:

نام بانک: سامان

شماره کارت:  ۰۴۷۲-۳۹۰۳-۸۶۱۰-۶۲۱۹

شماره حساب بانکی ایران (شبا) : IR۲۹-۰۵۶۰-۰۸۶۸-۸۸۷۰-۱۳۱۰-۹۸۷۰-۰۱

صاحب حساب: ا.برهانی فر

error: Content is protected! Share Please.
WhatsApp WhatsApp us