شماره حساب جهت ثبت نام دوره فرانسه

متقاضی گرامی:

جهت واریز هزینه می توانید از طریق واریز شعبه، کارت به کارت با دستگاه خودپرداز و یا واریز اینترنتی اقدام فرمایید:

نام بانک: سامان

WhatsApp WhatsApp us