دوره های آموزشی فرانسه

02

دوره های آموزشی زبان فرانسه با متد جدید  Le Nouveau Taxi

از آنجایی که اکثر زبان آموزان به قصد مهاجرت به استان کبک اقدام به یادگیری زبان فرانسه می کنند و بدنبال بهترین متد آموزشی برای یادگیری بیشتر و ساعات مناسب با توجه به شاغل بودن خود می باشند، برای برطرف کردن این معضل برای اکثریت متقاضیان بر اساس درخواست های شما دوره های آموزشی زبان فرانسه با جدید متد آموزشی اروپا در سال ۲۰۱۱ کتاب  Le Nouveau Taxi برگزار می شود. البته تمام متدها نیز قابل تدریس می باشد.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………

نام استاد:

اقای خاکباش

تعداد و زمان جلسات:

انتخابی و بستگی به نمره مورد نیاز –  ۹۰ دقیقه ای

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………

هزینه:

تک نفر: هر جلسه ۴۵,۰۰۰ تومان

دو نفر: هر جلسه ۶۰,۰۰۰ تومان

سه نفر: هر جلسه ۷۵,۰۰۰ تومان

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………

جهت درخواست شرکت در این دوره به ما ایمیل بزنید.

French@iranquebec.ir

WhatsApp WhatsApp us