خدمات حقوقی مهاجرتی کانادا

⁣⚖️ ارائه خدمات حقوقی و دادگاهی مهاجرتی در کانادا 

⁣قبول وکلات پرونده شما در تمامی برنامه های مهاجرتی کانادا و یا حضور در ⁣دادگاه مهاجرتی فدرال توسط وکیل رسمی دادگستری با ٢۵ سال تجربه در پرونده های اقامت دائم، موقت، اسپانسرشیپی و سایر گروه ها

طبق قوانین اداره مهاجرت کانادا افراد زیر می تواند وکلات شما را بر عهده بگیرند:

  • وکلا ی استانی کانادا ( وکیل ما در این گروه قرار دارد)
  • دفاتر اسناد رسمی استان کبک
  • مشاوران رسمی

Authorized Representatives

Only some people can charge you a fee or receive any other type of payment. These people are called “authorized” representatives. They are:

  • lawyers and paralegals who are members in good standing of a Canadian provincial or territorial law society
  • notaries who are members in good standing of the Chambre des notaires du Québec and
  • citizenship or immigration consultants who are members in good standing of the Immigration Consultants of Canada Regulatory Council

خدمات ما شامل:

↙⁣ رد شدن پرونده های اسپانسرشیپ همسران، فرزندان یا والدین⁣، تراول داکیومنت
↙ ابطال اقامت دائم توسط اداره مهاجرت به دلیل عدم رعایت زمان حضور در کانادا
↙ رد شدن پرونده بدلیل جرم های که در خارج یا داخل کانادا مرتکب شده اید
↙ رد شدن پرونده بدلیل بیماری های ماند سندرو داون، قلبی-کلیوی و …
↙ مشکلات تمدید کارت اقامت، شهروندی، ریموال اوردر و Judicial Review

 در صورت نیاز به خدمات فوق در تورنتو کانادا با ما در تماس باشید.

WhatsApp WhatsApp us