خدمات حقوقی توسط وکیل کانادایی عضو ICCRC

?ارائه خدمات حقوقی توسط وکیل کانادایی عضو ICCRC با ٢۵ سال تجربه در پرونده های اقامتی دائم، موقت و اسپانسرشیپی
لیست خدمات:

⚖️ حضور و دفاع از موکلین در دادگاهای اداره مهاجرت کانادا

⚖️ رد شدن پرونده بدلیل جرم های که در خارج یا داخل کانادا مرتکب شده اید #Criminal_Inadmissibility

⚖️ رد شدن پرونده بدلیل بیماری های ماند سندرو داون، قلبی-کلیوی و … #Medical_Inadmissibility

⚖️ درخواست فرجام و بازنگری Appeal

⚖️ بازداشت های مهاجرتی و مرزبانی , روش بشردوستانه Humanitarian and Compassionate

⚖️Pre-removal risk assessment

⚖️ مشکلات تمدید کارت اقامت، شهروندی، ریموال اوردر و … #inadmissible #Rehabilitation

 

 در صورت نیاز به خدمات فوق در تورنتو کانادا با ما در تماس باشید.

WhatsApp WhatsApp us