ثبت نام ترم

نحوه ثبت نام:

۱-  واریز مبلغ ثبت نام ترم :

۳۶۰.۰۰۰ تومان ترم سوم

دریافت شماره حساب (کلیک نمایید)

۲-     تکمیل فرم ثبت نامی و قبول قوانین حضور در کلاس ( اطلاعات بیشتر)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  مشخصات متقاضی :

  ..............................................................................................................................................................

  نام و نام خانوادگی

  آشنایی با زبان فرانسه:

  متقاضی شرکت در گروه:

  سن:

  اطلاعات پرداخت:

  ..............................................................................................................................................................

  تاریخ و ساعت واریز: (مثال: ۱۳۹۳/۰۶/۲۰ - ۱۴.۲۶)

  شماره پیگیری مبلغ واریزی:

  قوانین ثبت نامی و حضور در کلاس را قبول دارم (بسیار مهم):

  قوانین حضور در کلاس را مطالعه کنید

  ارتباط با شما:

  ..............................................................................................................................................................

  ایمیل:

  شماره موبایل:

  سایر اطلاعات قابل ارائه شامل سطح زبان و غیره:

  مهم:  لطفا نام و شماره موبایل خود را بهمراه اطلاعات پرداختی به iranquebec@gmail.com ارسال نمایید.

  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  WhatsApp WhatsApp us