اقامت موقت در تورنتو با امکانات فول در خیابان Yonge

تصاویر واقعی از محل اقامت:

شبی ۱۰۰ دلار کانادا

Gibson Square Guest Suites1(1) Guest Suites1(3) Guest Suites1(4) Guest Suites2(1) Guest Suites2(2)

 

 

 

WhatsApp WhatsApp us