اخذ اقامت دائم کانادا از طریق برنامه اسکیل ورکر کانادا

اخذ اقامت دائم کانادا از طریق برنامه اسکیل ورکر کانادا از طریق سه برنامه ذیل امکان پذیر است:

📌برنامه اسکیل ورکر اکسپرس انتری
📌برنامه اسکیل ورکر کِبک
📌برنامه اسکیل ورکر سَسکچوان

🔶 جهت مقایسه سه برنامه تخصصی فوق به فایل PDF زیر مراجعه نمایید.

دانلود فایل: کلیک کنید

WhatsApp WhatsApp us